DATA PERIBADI DAN DASAR PRIVASI

Terima kasih kerana melawat kami dalam talian di kelulutdjunjung.com. Jika anda terus melayari dan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi dan terikat dengan MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES (PG0375361-H) Polisi Privasi dan Perlindungan Data Peribadi (“Dasar Privasi”).

MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES melihat dan menggunakan Data Peribadi anda dengan serius. Oleh itu, kami telah mencipta Dasar Privasi yang membimbing cara MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES mengumpul, memproses, menggunakan, mendedahkan, memindahkan dan menyimpan Data Peribadi anda. Sila kaji Dasar Privasi ini dan fahami hak anda mengenai perkara tersebut.

Melainkan dinyatakan sebaliknya, Dasar Privasi semasa kami terpakai kepada semua maklumat yang kami ada tentang anda. Untuk tujuan Dasar Privasi ini, rujukan kepada Data Peribadi termasuk “maklumat yang boleh dikenal pasti secara peribadi.” Jika anda memilih untuk melawati laman web, lawatan anda dan sebarang pertikaian mengenai privasi adalah tertakluk kepada Dasar Privasi ini.

Data peribadi yang MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES mungkin kumpulkan

MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES boleh mengumpul maklumat peribadi berikut daripada pengguna laman web ini sebagai contoh maklumat untuk penghantaran.

Dalam semua kes, butiran yang diminta melalui laman web ini adalah perlu untuk menyediakan perkhidmatan yang optimum kepada pengguna. Dalam kes di mana pengguna tidak memberikan butiran yang diminta, MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES tidak dapat menjamin bahawa maklumat dan perkhidmatan yang disediakan akan memenuhi keperluan mereka sepenuhnya.

Bagaimanakah MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCE menggunakan data peribadi saya?

Kami menggunakan maklumat yang kami kumpulkan untuk menambah baik kandungan laman web kami dengan memasukkan maklumat yang berkaitan dengan pelanggan kami, untuk memberitahu pelanggan tentang kemas kini pada laman web kami, untuk menghubungi pelanggan, untuk tujuan pemasaran dan jualan yang berkaitan khusus dengan keperluan dan minat mereka, dan untuk berkomunikasi dengan rakan kongsi kami. Maklumat ini tidak dikongsi dengan organisasi lain atas sebarang sebab, komersial atau perniagaan, tanpa kebenaran jelas anda terlebih dahulu.

Dengan menilai laman web ini dan/atau mengklik kotak yang sepadan, anda dengan nyata, bebas dan tanpa ragu-ragu menerima bahawa butiran anda akan dilayan/digunakan oleh MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES untuk tujuan berikut:

Apa yang Berlaku Dengan Pautan Ke Laman Web Lain?

Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain iaitu ke laman web pihak ketiga; disediakan sebagai kemudahan kepada anda; dengan dasar kerahsiaan yang berbeza dengan dasar MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES. Oleh itu, MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES tidak akan bertanggungjawab ke atas kandungan atau amalan laman web yang dipautkan. MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES menasihati pengguna untuk menyemak dasar kerahsiaan mana-mana tapak web yang mereka akses melalui kelulutdjunjung.com. Data peribadi yang anda pilih untuk diberikan kepada pihak ketiga yang tidak berkaitan dilindungi oleh dasar privasi mereka, bukan Dasar Privasi ini. Sesetengah syarikat pihak ketiga boleh memilih untuk berkongsi data peribadi mereka dengan kami; perkongsian itu dikawal oleh dasar privasi syarikat pihak ketiga tersebut.

Perlindungan Data Peribadi

MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES mengambil langkah berjaga-jaga yang perlu, kedua-dua pentadbiran dan teknikal, teknologi keselamatan data seperti firewall dan mekanisme prosedur kawalan akses untuk mencegah dan melindungi Data Peribadi anda daripada kehilangan, kecurian, penyalahgunaan dan akses tanpa kebenaran, pendedahan, penggunaan, penggantian atau pemusnahan. Tambahan pula, semua transaksi melalui laman web akan dilakukan melalui sistem pembayaran yang selamat. Butiran pembayaran sulit dihantar terus dalam format yang disulitkan (SSL dan/atau TLS) kepada entiti yang sepadan.

Pengekalan Data Peribadi dan Akses

MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES akan berusaha untuk memudahkan anda memastikan maklumat anda tepat, lengkap dan terkini. Kami akan mengekalkan data peribadi anda untuk tempoh yang diperlukan untuk memenuhi pelbagai tujuan berbeza yang digariskan dalam Dasar Privasi ini melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang.

Integriti Data Peribadi Anda

Anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa Data Peribadi yang anda berikan kepada kami adalah tepat, lengkap dan tidak mengelirukan dan bahawa Data Peribadi tersebut sentiasa dikemas kini. Kami mungkin meminta bantuan anda untuk mendapatkan persetujuan pihak ketiga yang Data Peribadi mereka diberikan oleh anda kepada kami dan anda bersetuju untuk menggunakan usaha terbaik anda untuk berbuat demikian.

Persetujuan

Kami percaya bahawa anda akan bersetuju dengan pemprosesan Data Peribadi anda. Dengan memberikan Data Peribadi anda kepada kami, anda mengisytiharkan bahawa anda telah membaca, memahami dan menerima kenyataan dan terma di sini. Terima kasih sekali lagi kerana melawati laman web kami dan memberi kepercayaan anda kepada MADU KELULUT D JUNJUNG RESOURCES.